Alkotmánybírósági határozatok

Országgyűlési képviselői indítvány a Ptké.1. § (1) bekezdésének alkotmányellenesnek nyilvánítása és megsemmisítése tárgyában – 2010. március 2. >>>

533/B/2009. AB határozat a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról – 2010. március 23. >>>

Dr. Hanák András beadványa – 2010. április 6. >>>

Tíz szervezet Alkotmánybírósági beadványa – 2010. április 8. >>>

436/B/2010. AB határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése, valamint 208. §-a megsemmisítéséről – 2010. április 26. >>>