Cikkek, tanulmányok

Cikkek, tanulmányok

 • CRPD 12 cikk kommentár >>>
 • Gadó Gábor: Alapjogok védelme az új polgári törvénykönyvben >>>
 • Dósa Ágnes: A nem teljesen cselekvőképes személyek jogai >>>
 • Kovács József: A cselekvőképesség megállapításának bioetikai elvei >>>
 • Ptk. reform ALAPELVEI – civil szervezetek >>>
 • Schiffer András: A korlátlan jogkorlátozás vége >>>
 • Dr. Kőrös András, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének véleménye az új Ptk cselekvőképességi szabályairól >>>
 • A Legfelsőbb Bíróság észrevételei az új Ptk tervezetének 2007. évi első változatára >>>
 • Gadó Gábor: Az új Polgár Törvénykönyv védelmében >>>
 • Gadó Gábor: Az új Polgári Törvénykönyv tervezete >>>
 • Dr. Hanák András: Fluctuat nec mergitur: az új Polgári Törvénykönyv esélyei >>>

Előadások

 • A cselekvőképességre vonatkozó egyes külföldi modellek változásai az elmúlt húsz évben >>>
 • A cselekvőképességi reform hatása a gyámhatósági tevékenységre
 • A cselekvőképességi reformhoz kapcsolódó nyilvántartási szabályok >>>
 • A szabadság és a védelem egyensúlya az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaiban
 • A személyhez fűződő jogok szabályozása az új Ptk-ban >>>
 • Alapítványok a gyakorlatban és az új Polgári Törvénykönyvben >>>
 • Az alapítvány jogi szabályozásának reformja >>>
 • Cselekvőképességi rendelkezések az új Ptk-ban >>>

Közlemények

 • Támogató nyilatkozat – 2008. szeptember >>>
 • “A rabszolga felszabadításhoz nem kell felkészülési idő…” – az ÉFOÉSZ közleménye – 2010. február 17.>>>
 • Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához benyújtott Kommüniké a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényi szabályozásáról. 2010. március 23. >>>
 • Az Országos Fogyatékosügyi Tanács közleménye az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépését érintő Alkotmánybírósági döntésről. 2010. április 29. >>>

Kérdések és válaszok

 • Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban >>>
 • A 2010. március 9-10-én tartott konferencián feltett kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv alapítványokra vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban >>>
 • A 2010. március 9-10-én tartott konferencián feltett kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv személyhez fűződő jogokkal kapcsolatban >>>