Az ÉFOÉSZ-t önállóan is vonják be a kiváltás programjába

Az ÉFOÉSZ-t önállóan is vonják be a kiváltás programjába

Javaslat a fogyatékos emberek szervezeteinek bevonására az EFOP 1.9.1. és az EFOP 2.2.2. pályázati programokban

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény – amelyet Magyarország az elsők között ratifikált – 4. cikk 3. pontja kimondja, hogy a „A jelen Egyezmény végrehajtására irányuló jogalkotás és politikák kidolgozása és végrehajtása során, továbbá a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos más döntéshozatali eljárásokban a részes államok szorosan egyeztetnek, amelybe aktívan bevonják képviseleti szervezeteiken keresztül a fogyatékossággal élő személyeket, ideértve a fogyatékossággal élő gyermekeket is.”

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége azt javasolja, hogy a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek bevonását 3 szinten valósítsák meg a nagylétszámú bentlakásos intézmények kiváltására irányuló programok:

  1. Az Intézményi Férőhelykiváltást Koordináló Országos Testületben – amely az új kiváltási stratégia elfogadása után átalakul – a fogyatékos emberek szervezeteinek képviselői 3 fővel képviseltessék magukat.
  1. Az EFOP 1.9.1 pályázati programban létrejött Szakmai Konzultációs Testületben 3 fővel kapjanak helyet a fogyatékos emberek szervezetei.
  1. Az EFOP 2.2.2 pályázati programban pályázó intézmények számára kötelező együttműködés kialakítása a fogyatékos emberek szervezeteivel a pályázati program megvalósításának teljes szakaszában.

Az ENSZ Egyezmény 4.3 cikkével összhangban a fogyatékos emberek szervezeteinek részvétele az IFKOTT-ban és a Szakmai Koordinációs Műhelyben biztosítja a szervezetek bekapcsolódását a szakmai tervezési folyamatokba és a megvalósítás folyamatában. Az EFOP 2.2.2 -es együttműködés, amely nyilvánvalóan nem csak a pályázóktól, hanem az intézmények fenntartóitól is megkívánja az együttműködést biztosíthatja a szervezetek számára monitoring tevékenység végzését.

A nagylétszámú bentlakásos intézményekben élő emberek 90 %-a értelmi fogyatékos személy. A pszichiátriai diagnózissal ellátott személyek jelentős részének is van értelmi fogyatékossága. Az érintett emberek legrégebbi, legnagyobb taglétszámú szervezetét  – más fogyatékossággal élő csoportokat képviselő szervezetek mellett – az ÉFOÉSZ-t önállóan is vonják be a programokba.