Rendszerszintű beavatkozásokra van szükség!

Rendszerszintű beavatkozásokra van szükség!

Azonnali, rendszerszintű beavatkozásokra van szükség az intézetekben élők érdekében!
Ha így megy tovább az értelmi fogyatékossággal élő emberek nem nyertesei, hanem áldozatai lesznek a kiváltásnak

 

A gödi TopHáz otthonban tapasztalt súlyos szakmai hiányosságok, az intézetekben élő értelmi fogyatékossággal élő embereket érintő jogsértések nem egyedi jelenségek, hanem rendszerszintű problémákra hívják fel a figyelmet. Az alapvető jogok biztosa az elmúlt években több alkalommal is figyelmeztetett a fogyatékossággal élő személyek nagylétszámú intézeteinek súlyos, az ellátottak alapvető jogait sértő működésmódjára sürgetve az illetékeseket a súlyos visszásságok megszüntetésére.

Az ÉFOÉSZ több alkalommal is kezdeményezte, hogy az Országos Fogyatékosügyi Tanács rendkívüli ülésen foglalkozzon az intézetekben élők életminőségét javító átalakítások lehetőségeivel.

Az ombudsmani vizsgálatok, de Szövetségünk tapasztalatai is azt mutatják, hogy az intézetek szakmai munkájának minősége az elmúlt időszakban jelentős mértékben romlott. Nem egyedi, egyetlen intézményt érintő esetekkel, hanem rendszerszintű problémákkal állunk szemben.

A problémákra azonban nem születnek rendszerszintű válaszok. Egy-egy vizsgálat vagy szörnyű körülményeket feltáró sajtócikk nyomán legfeljebb annyi történik, hogy az önhibájukon kívül súlyos gondokkal küzdő intézetek vezetőit kirúgják. Szakmai irányítás, módszertani támogatás nincs, az intézetek forrásait elviszi az állami fenntartó, a gigaméretűre duzzadt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.

Az intézetek és az ott élők nehéz helyzetével kapcsolatos kérdésekre gyakran az a leegyszerűsítő válasz, hogy a nagylétszámú ápoló-gondozó intézetek kiváltását célzó pályázati programok megvalósításával a súlyos működési zavarok is megoldódnak.

A kiváltási folyamatra azonban, mint minden problémát megoldó beavatkozásra hivatkozni több szempontból is káros és értelmetlen.

A jelenlegi intézeti körülmények számunkra, akik nem ott élünk vagy dolgozunk szinte felfoghatatlanul borzalmasak és az ott élőknek – attól függetlenül, hogy sor kerül-e egyáltalán az intézet kiváltására – azonnali segítségnyújtásra van szükségük.

Az intézetekben 23.000 fogyatékos személy él. 2018. december 31-ig 2500, 2023. december 31-ig 7500 személy kiköltöztetése várható. 2023 után még mindig lesz 13.000 olyan fogyatékos személy, akiknek továbbra is intézetekben kell élniük. A kiváltási folyamat önmagában tehát az ő számukra sem eredményez majd jobb életet.

Szövetségünk számára a legaggasztóbb azonban mégis az, hogy jelenleg esélyét sem látjuk, hogy az intézetekben élők életkörülményei javuljanak, a munkatársak megfelelő szakmai támogatást kapjanak és, hogy a kiváltási folyamat valóban jobb körülményeket, teljesebb életet eredményezzen az értelmi fogyatékos emberek számára.

A fogyatékos emberek nagylétszámú intézeteinek súlyos válsága, az ellátottakat veszélyeztető szakmai hiányosságok, de a kiváltási folyamatban érzékelhető zavarok okozója is az állami fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF) működése.

Az SzGyF megfelelő szakmai irányítás hiányában sem az intézeti körülmények gyors javítására, sem pedig a kiváltási folyamat megvalósítására nem alkalmas. Struktúrája, működése önmagában is ellentétes az értelmi fogyatékossággal élők támogatásával kapcsolatos legfontosabb céllal: egyéni szükségletekre és a képességek fejlesztésére alapozott, természetes és professzionális támogatói hálózat bevonásával, helyi, közösségi alapú szolgáltatásokkal segíteni a minél önállóbb életvitel kialakítását és fenntartását.

A Főigazgatóság budapesti központjában ötletszerűen, a helyi ellátórendszer sajátosságainak figyelmen kívül hagyásával születnek döntések. A helyi szintű gyakorlatilag döntéshozatal megszűnt, erős központosított irányítás alakult ki egyszemélyi döntésekkel.

A folyamatok középpontjában nem a fogyatékos emberek egyéni szükségletei, szempontjai, hanem az intézetek –lehetőségek szerinti minél takarékosabb – üzemeltetése áll. Az intézetvezetők utasításokat, vizsgálatokat, ellenőrzéseket kapnak, de döntési kompetenciákat, forrásokat és szakmai segítséget nem.

A kiváltás, a magyar szociális intézményrendszer történetének legnagyobb átalakítása (közel 100 mrd forint forrás felhasználásával). Nem csupán az intézeti lakók kiköltöztetését és a megfelelő lakóingatlan felépítését jelenti, hanem egy olyan társadalmi folyamatot, amely mindannyiunk életére befolyással lesz. Nem lehet ötletszerűen, központosított irányítással megvalósítani, ahogyan az intézetek működésének ellátottakat veszélyeztető problémái sem fognak megoldódni pusztán az intézetvezetők eltávolításával. Rendszerszintű beavatkozásra van szükség!

Az ÉFOÉSZ hónapok óta szorgalmazza, hogy az állami fenntartó készítsen egy olyan országos intézkedési tervet, amely nemcsak az intézetekben élők életminőségét jelentősen javító azonnali, szakmai és szervezeti iránymutatást, hanem a kiváltással összefüggő feladatokat is meghatározza.

A Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóság helyi kirendeltségei pedig az országos intézkedési terv alapján a helyi ellátórendszer, az intézetek vezetőinek, munkatársainak, lakóinak, valamint a segítségnyújtásban érintett egyéb (civil) szereplők bevonásával készítsék el a helyi programjaikat.

A helyi terveknek nem csupán az intézeti körülmények javításának azonnali beavatkozási pontjait kell kijelölnie, meg kell határozni azokat a lépéseket, amelyekkel megalapozható a lakók kiköltözése (egyéni tervek, szervezeti feladatok, ingatlanok hasznosítása stb.) és amelyekkel az intézet megfelelően fel tud készülni a kiváltásra.

A kiváltási pályázatoknak a helyi tervekre kell épülnie. A pályázatok elbírálásánál régiós, országos szempontokat, prioritásokat is figyelembe kell venni. Ne fordulhasson elő például, hogy egy megyében egy nemrégiben épült jó adottságokkal rendelkező intézetből időseket ellátó otthon lesz, miközben 9 km-re egy leromlott állapotú kastélyban 10 ágyas szobákban élnek szenvedélybetegek, idősek, fogyatékos személyek. A folyamatok legyenek transzparensek, a szakmai tervek, pályázatok nyilvánosak.

Az intézetekben élők érdekében elengedhetetlen az állami fenntartó átalakítása, a felduzzasztott létszám csökkentése és a források visszacsoportosítása az intézményekhez valamint az SzGyF központjának szakmai-módszertani támogató szerepének kialakítása.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

1023/2017. (I. 24.) korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A17H1023.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT)

Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-257/2017. számú ügyben

https://www.ajbh.hu/documents/10180/2602747/Jelent%C3%A9s+a+Toph%C3%A1z+Speci%C3%A1lis+Otthon+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+257_2017/09f7c2a1-39cf-b567-56da-b56e751abf1c?version=1.0&inheritRedirect=true

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1195/2017. számú ügyben

http://www.ajbh.hu/documents/10180/2602747/Jelent%C3%A9s+egy+szoci%C3%A1lis+otthon+m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+1195_2017/a9b4c29f-5db9-4eb9-8306-d762221a2154?version=1.0&inheritRedirect=true

Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus JELENTÉSE az AJB-372/2015. számú ügyben

https://www.ajbh.hu/documents/10180/2324818/Jelent%C3%A9s+a+Debreceni+Ter%C3%A1pi%C3%A1s+H%C3%A1z+vizsg%C3%A1lat%C3%A1r%C3%B3l+372_2015.pdf/f49cd5ce-21cd-42e0-809c-4d9922c18626?version=1.0&inheritRedirect=true

Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás A Felhívás kódszáma: EFOP – 2.2.2.

file:///C:/Users/EFOESZ/Downloads/Felhivas_EFOP222.pdf

Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig A Felhívás kódszáma: EFOP–2.2.5–17

file:///C:/Users/EFOESZ/Downloads/Felh%C3%ADv%C3%A1s-709%20(1).pdf

Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás

A Felhívás kódszáma. VEKOP-6.3.2-17

file:///C:/Users/EFOESZ/Downloads/Felhivas-471%20(1).pdf

Átfogó vizsgálatot kértünk az ombudsmantól!

http://efoesz.hu/wp-content/uploads/2017/03/AJBH_kitagol%C3%A1s_%C3%89FO%C3%89SZ_beadv%C3%A1ny.pdf