Elhunyt dr Szilágyi Zsoltné az ÉFOÉSZ Pest megyei szervezetének alapító elnöke, az ÉFOÉSZ Felügyelő Bizottságának tagja, a Göllesz Viktor kuratóriumának tagja

88 esztendős korában, türelemmel viselt betegség után elhunyt dr Szilágyi Zsoltné, Marika néni.

Marika néni aktívan részt vett az ÉFOÉSZ 1981-es megalapításában (akkoriban még a Hallásérültek Országos Szövetségének keretében működő Értelmi Fogyatékosok Szüleinek Szekciója).

A Szövetség Pest megyei szervezetét vezette titkárként majd elnökként. Fáradhatatlanul járta a megyét, látogatta az értelmi fogyatékossággal élő embereket és családjaikat és az őket segítő intézményeket. Kiemelkedő eredményeket ért el az érintettek nappali foglakoztatásának területén: 6 napközi otthon létrehozása fűződik a nevéhez. Adományszervezéssel, tanácsadással, nyaralások, sportversenyek szervezésével és támogatásával járult hozzá az érintettek közösségbe való beilleszkedésének megkönnyítéséhez. Az ÉFOÉSZ legnagyobb és legerősebb helyi szervezetét működtette évtizedeken át.

Az országos központ munkáját előbb az elnökség tagjaként, utóbb a pedig a felügyelő bizottság tagjaként segítette.

Áldozatos munkáját számtalan díj, kitüntetés igazolta vissza, ám Marika néni számára mégis az értelmi fogyatékossággal élőkkel alkotott közösség szeretete volt a legfontosabb.

Hálásák vagyunk, hogy ismerhettük őt és együtt dolgozhattunk vele, emlékét tisztelettel megőrizzük. Nyugodjék békében!