Hozzáférhető választásokat mindenkinek!

Luxemburgban nemrég módosították a választásról szóló törvényt. Ennek köszönhetően, az októberi parlamenti választásokon már a gondnokság alatt álló emberek is szavazhattak. Luxemburggal együtt már 14 európai uniós tagország garantálja a választójogot minden fogyatékossággal élő személynek.

Ma Magyarországon közel ötvenezer gondnokság alatt álló embernek nincs választójoga mert a bíróság ítélete szerint nem alkalmasak ennek gyakorlására. Mi, az ÉFOÉSZ-nél évek óta azon dolgozunk, hogy hazánkban is elérhetővé váljon a választójog minden értelmi fogyatékossággal élő személy számára, beleértve minden gondnokság alatt álló személyt.

Az elmúlt években egyre több uniós országban biztosítják a választójogot minden fogyatékossággal élő személy számára. Nemrég Luxemburg is úgy döntött, hogy garantálja a gondnokság alatt álló személyek szavazati jogát.  Ennek köszönhetően, az októberi parlamenti választásokon már a gondnokság alá helyezett nagykorúak is részt vehettek, szükség esetén kísérő vagy segítő igénybevételével. A módosított jogszabály alapján minden választópolgár számára hozzáférhető információt biztosítottak a választásokról. Például könnyen érthető tájékoztatókat készítettek a választásokról, valamint a legfontosabb politikai és társadalmi kérdésekről. Ügyeltek arra is, hogy a szavazó lap is átlátható, egyszerűsített megjelenésű legyen. Ezen túlmenően, – a megfelelő tájékozódás érdekében – olyan találkozókat szerveztek, amelyeken az egyes pártok politikai programjait ismertették a résztvevő fogyatékossággal élő emberek számára könnyen érthető formában.

Magyarország 2007-ben, az elsők között csatlakozott a 2006-ban elfogadott, Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez. Az egyezmény kimondja, hogy az Államnak el kell ismernie a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességét és biztosítania kell számukra a politikai jogok élvezetét, amibe beletartozik a választás és választhatóság joga is. Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága több esetben is elmarasztalta azokat az országokat, amelyek nem biztosították maradéktalanul a cselekvőképességet és ezáltal a választójogot a fogyatékossággal élő személyek részére.

Az ÉFOÉSZ, az Ascend program keretében létrehozta „Az én hangom, az én szavazatom!”
című eszköztárat, melynek részei könnyen érthető tájékoztatók, valamint egy választójogi kézikönyv. Az eszköztár segíti az önérvényesítőket és segítőiket abban, hogy hatékonyabban ki tudjanak állni az értelmi fogyatékossággal élő emberek jogaiért. Az Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF) támogatásával megvalósuló Ascend projekt 5 közép-európai országban támogatja a fogyatékossággal élő emberek szervezeteit. Célja, hogy lehetőségeket biztosítson a fogyatékossággal élő fiatalok fejlődéséhez, valamint, hogy erősítse a fogyatékossággal élő személyek hozzáférését a jogaikhoz kapcsolódó európai uniós és más nemzetközi jogszabályokhoz, szakpolitikákhoz.

Ehhez kapcsolódó további részletekért kattints az alábbi linkre:
https://efoesz.hu/projektek/ascend-program/