Önérvényesítés határok nélkül – Prágában jártunk!

Önérvényesítés határok nélkül – Prágában jártunk!

Az idei ősz mozgalmasan, szervezéssel és utazással indult Szövetségünknél. Nemrégiben kezdődtek el önérvényesítő foglalkozásaink, amelyek ezen a héten zárulnak, október második felében pedig új csoportot indítunk, amire itt lehet jelentkezni. Szeptember 16-án társelnökünk Bercse László, Sallai Ilona önérvényesítő, és Czakó Tibor szakmai referensünk három napra Prágába utazott egy nemzetközi tréningre, ahol az önérvényesítés és az önérvényesítők képzése volt a téma. A tréning a „Let’s do it!” nevet kapta, s a visegrádi országok szervezésében valósult meg. 

A tréning résztvevői cseh, szlovák, lengyel és magyar önérvényesítők és segítőik voltak, összesen körülbelül 40 fő, így a válogatott programok igen izgalmasnak, változatosnak ígérkeztek. A program elsődleges célja a tapasztalat és információcsere volt, az önérvényesítő mozgalom erősítése és terjesztése a visegrádi országokban, a jó szakmai kapcsolatok megerősítése, összefűzése. A képzésen nagy segítséget jelentett, hogy mindenki a saját anyanyelvén beszélhetett, hiszen folyamatos tolmácsolás segítette a gördülékeny kommunikációt.

A szervező csehországi érdekvédelmi szövetség prágai önérvényesítői aktívan részt vettek a szervezésben és a képzés levezetésében is. Az esemény moderátorai is önérvényesítők voltak, így az érintettek igazán magukénak érezhették az eseményt, hiszen az előkészítés során is folyamatosan tanulniuk kellett, ezáltal pedig a már meglévő készségeiket fejlesztették, s kipróbálhatták magukat számos új, addig ismeretlen területeken is.

Az előkészítés során az önérvényesítők közösen választották ki a tréning témáját.

A téma „Az önérvényesítők és a család” lett. Egyrészt, hogy az értelmi fogyatékossággal élő embereknek is joga van családot alapítani, viszont képességeikből és élethelyzetükből adódóan nehézségekbe ütköznek. Nehézséget jelent a társadalom és a család ellenállása, túlzott aggodalma is. Másrészt sok esetben problémás az önérvényesítők kapcsolata a szüleikkel. Például mennyire engedik a szülők önállósodni értelmi fogyatékossággal élő felnőtt gyermekeiket? Ezekre a kérésekre keresték a válaszokat a résztvevő önérvényesítők és segítőik.

A választott témához kapcsolódóan minden csoportnak kellett egy adott témát választania, amelyről workshopot tartott a többi résztvevőnek. Így szó esett a családi kapcsolatokról, párkapcsolatról, jogokról, önállóságról, az önálló életvitelről és a lakhatásról. A workshopok igen nagy feladat elé állították a résztvevőket, hiszen információkat kellett gyűjteniük, videókat és prezentációt készíteni, valamit a témáról önállóan beszélni és közös beszélgetést kezdeményezni. Mindezek a kihívások egyszerre voltak izgalmasak és kicsit rémisztőek az érintett önérvényesítőknek, azonban elmondható, hogy minden egyes jelenlévő nagyon ügyesen és talpraesetten oldotta meg a rábízott feladatot. A workshopok jó és oldott hangulatban teltek.

Az önérvényesítőknek egy rövid brosúrát is kellett készíteniük a tréningről. A brossúra vázlatát a képzés második napján, közösen írták meg, otthon pedig mindenki befejezi a rá vonatkozó részt, majd az összes visegrádi nyelvre (cseh, szlovák, lengyel, magyar) lefordítva, a későbbiekben az interneten lesz elérhető. A tréning mellett jutott azért idő egy kis közös városnézésre is, amelyet szintén helyi önérvényesítő fiatalok szerveztek és vezényeltek le. Ehhez jegyzeteket írtak, előre készültek a segítőikkel együtt.

A résztvevő országokból érkező önérvényesítők workshopjaikat egyénileg alakították.

A prágai csoport tagjai hetente találkoznak, sok más mellett az országgyűlési választásokról, bevándorlásról és a gondnokságról beszélnek. Egy videót mutattak be, amelynek az elnökválasztás volt a témája. Találkoztak már bírákkal is, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek jogairól beszéljenek velük.

Szlovákiában, Pozsonyban egy kezdő és egy haladó csoport működik, ahol a kezdő csoport tagjai a mindennapi életben tapasztalt közös problémákat beszélik meg, a haladó csoport pedig bonyolultabb témákkal foglalkozik. Például kommunikáció, döntések, felelősség, jövőbeni tervek, önálló életvitel. Egy videót mutattak be, amelyben arról beszélnek, milyen a felelős ember.

A lengyel csoport Varsóban működik, többségében az ENSZ Egyezmény cikkeiről, és jogokról beszélgetnek. Korábban részt vettek egy képzésen, amely a jogaikról és az értelmi fogyatékossággal élő emberek ellen elkövetett erőszakos cselekményekről szólt. A workshopjukon videókat mutattak be az önálló lakhatás fontosságáról és nehézségeiről.

Szövetségünk képviseletében – tehát a magyar csoport tagjaként – Bercse László mutatta be az ÉFOÉSZ-t, majd beszélt az önérvényesítők és a szakemberek közös munkájáról, például az Együtt Velünk honlapról, helyi szervezetek önérvényesítő csoportjainak látogatásáról, monitorozásáról, az új csoportot indító szakemberek képzéséről. Elmondta, hogy nemrég indult egy „kezdő” csoportunk, amelynek célja, hogy a résztvevők egy hosszabb képzés során alkalmassá váljanak arra, hogy saját és társaik érdekeit maguk tudják képviselni és ne mások tegyék ezt helyettük. László beszélt további terveinkről is, egy újabb, “haladó” önérvényesítő csoport elindítását most őszre, tél elejére tervezzük. Ez a csoport már az aktív érdekvédelemre fog koncentrálni és – a szükséges támogatás és mentorálás megadása mellett – László és Ilona vezetésével fog működni. Emellett szeretnénk elindítani egy Országos Önérvényesítő Fórumot is.

Sallai Ilona önérvényesítő arról beszélt, hogy az értelmi fogyatékossággal élő embereket a párkapcsolatok és a családalapítás kérdéseiben is ugyanazok a jogok illetik meg, mint bárki mást. Ugyanazok a vágyaik, mint a többségi társadalom legnagyobb részének. Vágyaik elérése érdekében pedig joguk van segítséget kapni, de önálló döntéseket hozni. Ehhez kapcsolódóan a Palantír Film Alapítvánnyal közösen készült rövidfilmeket vetítettük le angol felirattal.

A tréning zárónapján, vasárnap az előző nap hallottakat foglaltuk össze. Minden csoportnak külön-külön válaszolnia kellett a következő kérdésekre, majd együtt megbeszéltük, ki mit válaszolt.

Mit fogunk elmondani a többi önérvényesítőnek, arról mi mindent tudtunk meg a tréning során?

Ilona és László: Tapasztalatokat hallottunk arról, milyen párkapcsolatban élni. Milyen nehézségekbe ütköznek a párkapcsolatban élő értelmi fogyatékos felnőttek? Milyen az, ha valakinek gondnokság alatt van a párja? Hogyan nehezíti meg ez a párkapcsolatot? Tanácsokat elfogadhatunk, de a saját életünkért és döntéseinkért mi magunk vagyunk felelősek.

Min gondolkoztunk el leginkább a találkozó során?

Ilona és László: Bármilyen állapotú és képességű is az adott ember, joga van az önálló élethez, a családalapításhoz, a megfelelő lakhatáshoz és szociális szolgáltatásokhoz. Az önálló döntések meghozatalához a gondnokság helyett a támogatott döntéshozatalt kell erősíteni. „A gondnokság lehetetlenné teszi az önálló életvitel elérését.”

Sokszor a szülők jelentik a legnagyobb akadályt abban, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek önállóak legyenek és párkapcsolatban élhessenek. Ezért a szülők számára szükséges kiadványokat készíteni és képzéseket tartani. Ezen kívül szülő-találkozókat szervezni, ahol megoszthatják egymással a tapasztalataikat. Talán a nyitottabb szülők jó hatással lehetnek a túlféltő szülőkre.

Miért fontos, hogy részt vegyünk ilyen találkozókon?

Ilona és László: Minél több információt szerezni mások problémáiról és megpróbálni ezeket együtt megoldani. Tapasztalatcsere, újonnan megszerzett tudás beépítése a munkánkba. Bemutatni a munkánkat. Ismeretségekre szert tenni és tanácsot kérni, miben fejlődhetnénk.

A jelenleg szerkesztés alatt álló brosúrában bővebben lehet majd olvasni a résztvevő önérvényesítő fiatalok gondolatairól, tapasztalatairól. László és Ilona a szakmai találkozókról és a kapcsolattartásról szóló rész szerkesztését vállalták el.

A prágai tréningen László és Ilona újabb tapasztalatot szerzett a nyilvános szereplésnek köszönhetően, barátságok alakultak ki a résztvevők között, s Szövetségünk szakmai kapcsolatai is erősödtek. Reméljük, hogy a közös munkának és a felkészülésbe fektetett energiának hamarosan meg lesz a gyümölcse, hiszen októberben már László és Ilona aktív részvételével fognak zajlani a csoportfoglalkozások.