Változik az ellátások összege 2024-ben

A nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére sor kerül.
2024. január 1-jétől a nyugellátások és bizonyos szociális ellátások növekednek. A 524/2023. (XII.1) kormányrendeletben felsorolásában található többek között az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás,rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka. Teljes lista megtalálható itt.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján kell minden évben megemelni az ellátás mértékét a fogyasztói árnövekedésnek megfelelően. Az évi fogyasztói árnövekedést a központi költségvetési törvényben találjuk, ami idén 6%.  Az emelés január elsejétől lép hatályba automatikusan. Az ellátottaknak nem kell kérelmeznie külön az emelést.

A továbbiakban a fogyatékossági támogatás, az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díjában konkrét számokra lebontva megnézzük mit jelent a januári emelés.

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havonta járó pénzbeli juttatás célja, hogy anyagi segítséggel járuljon hozzá az esélyegyenlőség elősegítéséhez. Fogyatékossági támogatásra a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki a törvényben meghatározott fogyatékossággal rendelkezik, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Az ellátás összege eddig 32 200 forint volt havonta, januártól 39 660 forintra emelkedik.

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj havi alapösszege 48 405 forintra nőtt 45 655 forintról. Az emelt összegű ápolási díj 72.608 forint, a kiemelt ápolási díj összege pedig 87.129 forint lesz.

Ha Ön más rendszeres pénzellátásban is részesül, az ápolási díj eredeti összegéből ki kell vonni a más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegét, és az így kapott összeg lesz az ápolási díj összege. Ha az ápolási díj és a más ellátás különbözete az ezer forintot nem éri el, a akkor ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

A gyermekek otthongondozási díjat (GYOD) az a szülő (és meghatározott esetekben más hozzátartozó) veheti igénybe, aki súlyos fogyatékossággal élő vagy tartós betegség miatt önellátásra képtelen gyermekről gondoskodik. Az ellátás a gyermek életkorára tekintet nélkül nyújtható. A GYOD-ot akkor lehet igénybe venni, ha a gyermekről való gondoskodás indoka az, hogy a gyermek súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen, vagy tartós betegségből eredően önellátásra képtelen.

A GYOD bruttó összege 232 000 forint helyett, januártól 266.800 forint lesz. Ez az évre megállapított legkisebb havi munkabér összege(minimálbér) összegével egyenlő mértékű. A nyugdíjjárulékot ebből is levonják.

Ha még nem részesül szociális ellátásban, azonban Önnek járna, kérelmet forma-nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet benyújtani, a lakcím szerinti kormány-hivatalnál vagy a kormányablaknál.

Jogszabályok:

 

A fogyatékossági támogatásról szóló jogszabályok

  • évi XXVI. törvény – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 22-23/F. §
  • 141/2000. (VIII. 9) Korm. rendelet – a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

 

Az ápolási díjról szóló jogszabályok

  • 1933. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 40-44. §
  • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet – a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 25-30. §

 

A GYOD-ról szóló jogszabályok

  • évi III. törvény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 38-39/C. §
  • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet – a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 20-24. §