Mire vágyom? – Az Önálló Életvitel Napját ünnepeltük

Mire vágyom? – Az Önálló Életvitel Napját ünnepeltük

European Network on Independent Living (röviden: ENIL magyarul: Az Önálló Életvitel Európai Hálózata) egy nemzetközi civil szervezet, amely az önálló életvitel témakörében fejti ki tevékenységét. A szolidaritás, a demokrácia, az önképviselet és az önmeghatározás fontosságát hirdetve küzd a fogyatékossággal élő személyek egyenlő esélyeiért és az őket érő diszkrimináció ellen.

Az ENIL 2014 óta minden évben május 5-én rendezi meg az Önálló Életvitel Napját. Ebben részt vehetnek a fogyatékossággal élő emberek, a témával foglalkozó szervezetek, szakemberek, valamint az önálló életvitel iránti törekvéseket támogató nem fogyatékos személyek is. Az idei kampányban bárki üzenhetett arról, hogy számára mit jelent az önálló életvitel.

Szövetségünk nyílt napot hirdetett és felhívást tett közzé az Önálló Életvitel Napja alkalmából és segített, hogy az üzenetek eljussanak kampányt folytató szervezethez. Az ÉFOÉSZ központi irodájában rendezett eseményen értelmi fogyatékossággal élő fiatal felnőttek és segítők, családtagjaik vettek részt. A vendégeket Bercse László, az ÉFOÉSZ érintett társelnöke köszöntötte. A program során elkészültek az üzenetek és azokkal együtt az elküldendő fotók, majd egy további játékos feladat, valamint egy, a témához kapcsolódó film levetítése következett.

A nyílt napon megjelentektől és a kampányban résztvevő más érintettektől többféle választ kaptunk arra kérdésre, hogy kinek mi jut eszébe az önálló életvitelről, illetve kinek mi fontos ezzel kapcsolatban. Volt aki, azokat a gyakorlati tevékenységeket tartotta fontosnak, amelyeket egyedül el tud végezni. Mások a vágyaikat írták le, vagyis az életük azon területeit, amiben nagyobb önállóságot szeretnének elérni.

Az itt megfogalmazott gondolatok alapján is látszik, hogy sok értelmi fogyatékossággal élő embertársunk el tudja látni ugyanazokat a mindennapi teendőket, amelyeket bárki más. Ezek a segítség nélkül, vagy kisebb-nagyobb segítséggel végzett tevékenységek az önálló életvitel megvalósulásának lépéseit jelentik.

A vágyakat tekintve szintén kiderül, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek az igényeik és szükségleteik tekintetében sem különböznek másoktól. A célok elérését tekintve azonban eltérnek a többségtől, ugyanis ez állapotukból és a környezet hiányosságaiból eredően számukra sokkal nehezebb.

A többségi társadalomnak, a mindenkori kormányzatnak, a segítő szervezeteknek és személyeknek, valamint az érintettek családjainak lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy a fogyatékkal élő személyek megtegyék az önállóság felé vezető lépéseket és elérni kívánt céljaik felé haladhassanak.

Az értelmi fogyatékossággal élő személyek nem alkotnak homogén csoportot, az érintettek egyenként különböző készségekkel, képességekkel bírnak. Ezek megtartása és fejlesztése érdekében egyénre szabott segítségre van szükségük. Megfelelő támogatással pedig a társadalom egészének, valamint helyi közösségüknek is, mindenki mással egyenértékű tagjaiként tudnak működni.

A elkészült fotókért köszönet illeti a Down Alapítványt, a Hajlék Alapítványt, az AppArt Egyesületet, MáSzínházat, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonát, valamint mindenkit, aki részt vett a kampányban.