Önérvényesítőink közreműködtek a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének tanulmánykötetében

Önérvényesítőink közreműködtek a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének tanulmánykötetében

A cikket könnyen érthető formában itt olvashatjátok. 

Megjelent a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Felnőtt Fogyatékosságügyi Szakosztályának 2017-es absztrakt kötete, ami a befogadás és önrendelkezés témáit vizsgálja különböző szempontokból.

A kötetben több helyen is megjelenik az ÉFOÉSZ és az Önérvényesítő Csoport önérvényesítés és könnyen érthető kommunikáció terén tett munkája, valamint nagy büszkeségünkre önérvényesítőink név szerint is kiemelésre kerültek. 

A kötet különlegessége egy, a könnyen érthető kommunikáció szempontjainak megfelelően elkészített és lektorált tanulmány, ami az inkluzív egyetemi oktatásról és kutatásról szól. Az inkluzív oktatás-kutatás azt jelenti, hogy a sérült emberek is részt vesznek a tanításban és kutatásban is. Ezt a tanulmányt az ÉFOÉSZ Önérvényesítői  (Sallai Ilona, Bercse László, Czakó Tibor) ellenőrizték és véleményezték, a „Vártam már azt a percet, hogy komolyabb dolgokban is részt vehessek” című rész a 28. oldalon kezdődik.

Emellett, az”Önrendelkezés és könnyen érthető kommunikáció, a KÉK hazai fejlesztésének lehetőségei” című cikk tartalmaz egy beszámolót az Önérvényesítőink oktatói munkájáról, amit Horváth Péter Lászlóval, a szerzővel közösen végeznek a Szegedi Egyetemen. Ez a “Gyógypedagógus hallgatók alapképzése” címmel a tanulmány 25. oldalán olvasható.

Befogadás és Önrendelkezés kötet ismertetője

Ebben az absztrakt kötetben olyan összefoglalókat olvashatnak, melyek az intézeti kultúra értelmezéseit és lebontásuk széleskörű lehetőségeit ismertetik, az önrendelkezés kérdéseitől a támogatott lakhatásban rejlő lehetőségeken keresztül. A dokumentumokban olyan ismeretek és gyakorlatok is megosztásra kerülnek, amelyek támogatják a különféle tartalmú információhoz és kommunikációhoz való egyenlő esélyű hozzáférést mindenki számára.

A teljes kötet itt érhető el.