Tájékoztató a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletről a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről

 

Magyarország kormánya a koronavírus járványra tekintettel, a szociális ellátásban résztvevők és a családok egészségének és életének védelme érdekében újabb rendeletet alkotott. A rendelkezések határozottan érintik a szociális szférát, a szociális alapú ellátások mértékét, folyósításának módját, és a határidők ideiglenes módosítását. Ez utóbbival különösen érdemes tisztában lenni a gyors, hatékony és egészséges ügyintézés érdekében. A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2020. április 5. napi számában olvasható, de a teljesség igénye nélkül a legfontosabb változások az alábbiak:

  1. Több járadék, ellátás, támogatás felülvizsgálatát elhalasztják, amennyiben arra a veszélyhelyzet ideje alatt kellene sort keríteni.

Ilyen ellátás az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, illetve minden egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátás. Ezekben az esetekben a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig fognak a felülvizsgálatok pótlásra kerülni.A veszélyhelyzet alatt szünetelteti az SZGYF a komplex szükségletfelmérést, és nem kerül sor a fogyatékos személyek alapvizsgálatára és a szociális intézményben elhelyezettek felülvizsgálatára sem. Azonban a veszélyhelyzet fennállása alatt, valamint az azt követő 30 napig a vizsgálatok elvégzése nélkül is nyújtani kell a szociális szolgáltatást.

  1. Több jogosultság megállapítása meghosszabbodik, a veszélyhelyzetet követően 30, 60, vagy akár 90 nappal is.

A meghosszabbított jogosultságok a következők: közgyógyellátás (~90 nap), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (~60 nap), rehabilitációs ellátás (~60 nap), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (~60 nap), személygépkocsi szerzési támogatás súlyos mozgáskorlátozott személyek, illetve nagycsaládosok számára (~30 nap), valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátás, ha az ellátott jogviszonya a veszélyhelyzet ideje alatt jár le. (~60 nap)

  1. Több eljárásbeli változás is született, melyek a fertőzések terjedésének korlátozását segítik.

Például a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj tekintetében a helyszíni szakértői vizsgálat lefolytatása nem kötelező, a vizsgálandó körülmények bizonyítása hivatalos dokumentumokkal is történhet. A gyámhatósági eljárásokban is kerülni kell a személyes nyilatkozattételt, a tárgyalások megtartását, illetve a környezettanulmányok elvégzését. A szükséges nyilatkozatokat írásban, vagy akár videóhívás/ videóüzenet segítségével lehet megtenni. Nem kötelező vizsgálni, hogy valaki jogosult-e az alapszolgáltatások igénybevételére, továbbá az ellátottnaknem kell aláírnia az alapszolgáltatás igénybevételét rögzítő dokumentumot.

Felfüggeszthetők továbbá a nyugellátások, családtámogatási ellátások, tb. ellátások, vagy a fogyatékossági támogatás eljárásai, amennyiben az ügyfél a kötelezettségeinek a veszélyhelyzet ideje alatt nem tud eleget tenni.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatóknál tartott ellenőrzés tilos, arra csak különösen indokolt esetekben kerülhet sor.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében a nappali ellátást nyújtó intézmények épületében nyújtott szolgáltatások szünetelnek, az arra jogosultak ellátását, azok lakókörnyezetében lehet biztosítani. Szociális étkeztetés esetén csak napi egyszeri meleg étel biztosított, kiszállítással. Házi segítségnyújtás esetén, amennyiben újonnan felvett ellátottról van szó, úgy gondozásra irányuló megállapodást kell kötni.

  1. A veszélyhelyzet ideje alatt is biztosítani kell a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben élők folyamatos ellátását, illetve az otthonukban élő, elsősorban idős rászorulók szociális alapszolgáltatását.

 

Ezért a rendelet lehetővé teszi a veszélyhelyzet miatt a munkavégzés alól felmentettnapközbeni ellátását nyújtó szolgáltatók, intézmények, valamint a közgyűjtemények és a közművelődési intézmények, továbbá a helyi önkormányzatok munkavállalói számára, hogy átmenetileg átkerüljenek munkavégzésre szociális intézményhez, vagy gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézményhez vagy gyermekvédelmi intézményhez. A munkaadó kötelező adatszolgáltatás keretében nyilatkozik az SZGYF-nek az alkalmas személyekről.[1] Nem alkalmas az átmeneti foglalkoztatásra, aki a 60. életévét betöltötte vagy krónikus beteg, de olyan szempontokat is figyelembe vesznek majd a kiválasztás során, mint a meglévő végzettség vagy, hogy a foglalkoztatott hány személyről gondoskodik.  A munkabért és az illetményeket a foglalkoztatott szerződése szerinti munkáltató fizeti, de a munkáltatói jogokat az a munkáltató gyakorolja, amelyiknél a foglalkoztatás történik, ide nem értve a jogviszony megszünésének esetét. Az átmeneti munkavégzés az SZGYF által meghatározott időpontban, de legkésőbb a veszélyhelyzet elmúltával szűnik meg.

[1] A legfrissebb tájékoztatás számukra itt érhető el: https://szgyf.gov.hu/2968-kozlemeny-a-88-2020-iv-5-korm-rendelettel-kapcsolatban?fbclid=IwAR0h7DLOmaIJVamTVmW4_Jt7pFGtg8sCr_zkyya8OyUj7c54Ux0a0YvtIO0