EQUAL

Az EQUAL Önérvényesítés együtt – közösen projekt eredményeinek fenntartása tovább folytatódik.

A kidolgozott termékeket az önérvényesítés és támogatott döntéshozatal témában alkalmazza a partnerség.

A partnerszervezetek a fenntartási időszakban új önérvényesítő csoportok működtetésének támogatására terjesztik tovább az ÖRÖK program képzési tematikáját, módszerét, eszközállományát, melyet már külsős szervezetek is sikerrel alkalmaznak. Emellett az önérvényesítő csoportok mentorai számára 2009. évtől szakmai műhelyt működtetünk negyedévente, ahol gyógypedagógus- pszichológus támogatásával esetmegbeszélés, előadás, konzultáció keretében készítjük a szakmai standardot.
A 2010. évben megvalósításra kerülő Norvég projekten belül új önérvényesítő csoportok indításához hasznosítjuk az ÖRÖK program tapasztalatit, illetve kiadványait.
Az elért eredmények a további érdekvédelmi munka alapját képezik. Az EQUAL Önérvényesítés együtt – közösen projekt keretében nemzetközi szinten megszerzett támogatott döntéshozatal és cselekvőképességet érintő ismeretek alapján az ÉFOÉSZ a parnerek, más civil szervezetek és döntéshozók együttműködésével kidolgozta az Új Polgári Törvénykönyv 2. könyvének megfelelő passzusait, mely új típusú fogyatékosügyi szemléletet, a fogyatékossággal élő személyek számára jobb életminőséget biztosít. Jelenleg az Új PTK elfogadásán és hatálybalépésének sürgetésén dolgozunk.
Az elért eredményeket további előadásokon terjesztjük, képzéseken adjuk át (ismeret, termékek, kiadványok). A terjesztés során a kiadványokkal értelmi fogyatékossággal élő személyek, illetve szakemberek ismerkednek meg folyamatosan.
Az értelmi fogyatékossággal élő személyek önérvényesítő mozgalma a képzések hatására megerősödött, megalakult az Önérvényesítő tagozat vezetősége, akik aktív érdekvédelmi munkát folytatnak.
Tovább folytatjuk a projekt során felvett irodai asszisztensek foglalkoztatását, munkaminőségük szinten tartását megbeszélésekkel, szakmai eseményeken való részvétellel biztosítjuk.

Projekt leírás

ÖRÖK kiadványok

Közös tér, ÉFOÉSZ – EQUAL – a 9. tv filmje

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.