Ápolási díj

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályok ismeretét!

Ápolási díj  

 1. Ki jogosult rá?
  Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó ha állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy  tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és az ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn.

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes

 1. Mennyi az összege?
  2020-ban havi bruttó 39 365,- Ft.
 1. Hol lehet igényelni?
  Személyesen a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,  továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál.
 1. Az igényléshez szükséges kérelem nyomtatványa:
  http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/20/03000/%C3%A1pol%C3%A1si%20d%C3%ADj%20-%20k%C3%A9relem.pdf
  Az igénylésre alkalmas helyeken személyesen is kérhető a nyomtatvány.
 1. Fontos jogszabályok
  1993. évi III. törvény 40.§ – 44.§, és a  63/2006. (III.27.) Korm. rendelet.