Fogyatékossági támogatás

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályok ismeretét!

Fogyatékossági támogatás

 1. Ki jogosult rá?
  Fogyatékossági támogatásra 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult.

Súlyosan fogyatékos személy:

 • az a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
 • az a hallási fogyatékos, akinek a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
  ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
  bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
 • az az értelmi fogyatékos, akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,
 • az, aki autista, állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
 • az a mozgásszervi fogyatékos, akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz (végtag-protézis, ortézis, egy karral működtetett járóeszköz, kerekesszék) állandó és szükségszerű használatát írták elő, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható,
 • állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (Williams szindróma)
  és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.

A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakértői szerv végzi.

 1. Mennyi az összege?
  A támogatás összege 2020. január 1-től havi 23160Ft az a)-f) pontban felsorolt esetekben, illetve 28506 Ft a halmozottan fogyatékos személy, valamint a fogyatékosság olyan esetében, amikor a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.
 1. Hol lehet igényelni?
  Személyesen a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), illetve elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.
 1. Az igényléshez szükséges kérelem nyomtatványa:
  https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/94/Fot%20k%C3%A9relem.pdf
  Az igénylésre alkalmas helyeken személyesen is kérhető a nyomtatvány.
 1. Fontos jogszabály
  Az 1998. évi XXVI. törvény, a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet, illetvea 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet.