Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályok ismeretét!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 1. Ki jogosult rá?
  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező terjesztheti elő.A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 41.325 Ft-ot 2020-ban -, illetve ha az alábbi feltételek közül valamelyik fennáll:  a) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,  b)  ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, c)  ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át – jelenleg 38.475 Ft –  az a) pont alá nem tartozó esetben.

  Célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

 • az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre,
 • további, az ellátásoknál részletezett feltételek  teljesülése esetén,  a szünidei gyermekétkezésre,
 • pénzbeli támogatásra (alapösszegű, vagy emelt összegű támogatásra)
 • egyéb, más jogszabályban meghatározott kedvezmény igénybevételére.
 1. Hol lehet igényelni?
  Személyesen a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál.
 1. Fontos jogszabályok:
  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a  149/1997. (IX.10) Korm. rendelet, a 2019. évi LXXI. törvény.
 1. Több információ:
  http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/100/JEGYZ30000