Rokkantsági ellátás

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályok ismeretét!

Rokkantsági ellátás 

 1. Ki jogosult rá?
  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásán belül rokkantsági ellátásra jogosult az  a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és
 1. rehabilitációja nem javasolt, vagy akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, illetve aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, és
 2. az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. §-a szerinti biztosított volt; keresőtevékenységet nem végez, illetve rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A pirossal írtak teljesülése nélkül is megállapítható a megváltozott munkaképességű személyek ellátása  annak a személynek,

 • aki a 35. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt, vagy annak megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és  30 napnál hosszabb ideig volt megszakítás nélkül biztosított,  illetve
 • aki 2011. december 31-én az alábbi ellátásokban részesült: rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékai, vagy   fenti  ellátások valamelyikére a jogosultságát megállapították, de a folyósítás 2011. december 31-én szünetelt.
 1. Mennyi az összege?
  Alapösszeg 2020. január 1. napjától: 104405 Ft Rokkantsági ellátás_c
 1. Hol lehet igényelni?
  Személyesen a kérelmező lakcíme szerinti illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, vagy a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál, melynek illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
 1. Az igényléshez szükséges kérelem nyomtatványa:
  A nyomtatvány az alábbi oldalról tölthető le:
  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/megvaltozott-munkakepessegen-alapulo-ellatasok-uj
  Az igénylésre alkalmas helyeken személyesen is kérhető a nyomtatvány.
 1. Fontos jogszabályok
  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. tv., a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet, a 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről, a  85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről.