TÁVIT

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályok ismeretét!

Tartós Ápolást Végzők Időskori Támogatása / TÁVIT

 1. Ki jogosult rá?
  Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a szülő, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekét ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.
 1. Mennyi az összege?
  A támogatás összege havi 50.000,- Ft.
 1. Hol lehet igényelni?
  Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányablak, vagy járási (kerületi) hivatal ügyfélszolgálatán,postai úton a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának címezve. A postacím egységesen: 1916 Budapest.
 1. Az igényléshez szükséges kérelem nyomtatványa:
  https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2019/TAVIT_2019.03.12.pdf
  Az igénylésre alkalmas helyeken személyesen is kérhető a nyomtatvány.
 1. Fontos jogszabály
  Az 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a 44/A. §-tól, illetve a 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendeleta tartós ápolást végzők időskori támogatásáról.