2017. 09. 19.Fontos közérdekű adatigénylési eljárást nyertünk

Szövetségünk számára kedvező döntés született a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) által benyújtott EFOP-2.2.2. Intézményi férőhely kiváltásról szóló pályázatok megismerésére indított közérdekű adatigényléssel kapcsolatban, mivel mind a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH), mind a Fővárosi Törvényszék kötelezte az EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságot és az SZGYF-et, hogy a pályázati anyagokat az ÉFOÉSZ számára elérhetővé tegyék.

Mindenképpen pozitív fejleménynek tartjuk, hogy így a pályázati anyagok szakmai szempontból vizsgálhatóak lettek, viszont fontos megjegyeznünk, hogy a pályázatokhoz való hozzáférés hiányában a döntést előkészítő folyamatokban Szövetségünk nem tudott érdemben részt venni.

A pályázatok az érintett intézetek telephely neveivel feltüntetve, a linkekre kattintva elérhetőek.

Andornaktálya Barcs Báránd – Szerep-Hosszúhát -Derecske,

BelecskaBercelBoldogkőváraljaBúcsúszentlászlóDerekegyházElekFülpösdarócKaskantyúKéthely

KirályegyházaKőkútMagyarbánhegyesMagyarszerdahelyNagykanizsaPásztoriPeresznye

Polgárdi -TekerespusztaPutnokSegesdSzerep-HosszúhátSzombathelyTarpaTokajTordasVésztőZalaapáti


2017. 05. 30.┃Szövetségünk május 18-án közérdekű adatigényléssel fordult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatáshoz (SZGYF), hogy megismerhessük az EFOP 2.2.2. számú Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázatra  a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által benyújtott (tudomásunk szerint 29 db) pályázat szakmai programjait. 

Adatigénylési kérelmünkre 2017. május 25-én hivatalos válasz érkezett az SZGYF-től, amelyben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §-a (5) bekezdésére hivatkozva elutasítják adatigénylési kérelmünket. A teljes válaszlevél itt olvasható.

Szövetségünk felháborítónak tartja, hogy a több mint 77 milliárd forint összértékű, uniós forrásból megvalósuló kitagolás megvalósítását célzó szakmai – és még nem is a pénzügyi – programokkal kapcsolatos információk nem tartoznak a közérdekű adatok közé, annak ellenére, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59. § (2) c) pontja a szociális szolgáltatók számára kifejezett együttműködési kötelezettséget ír elő a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteivel. Az SZGYF számára elküldött válasz levelünk teljes hosszában itt olvasható.


2017. 05. 19.Az ÉFOÉSZ kezdeményezi az OFT összehívását

A gödi TOPHÁZ Speciális Otthon gondozói személyzete az ombudsmanhoz fordult beadványával, sérelmezve a közelmúltban (2016. november) történt intézményvezető váltás miatt megváltozott körülményeket, amelyek álláspontjuk szerint az intézményben élő ellátottak lakó- és életkörülményeit is hátrányosan befolyásolják. Az ombudsman jelentése elkészült, az alábbi linken olvasható teljes terjedelemben.

Az ÉFOÉSZ a jelentésben foglaltakra alapozva ismételten kezdeményezi az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) mihamarabbi összehívását.

 Ombudsman jelentése


2017. 05. 18.┃Közérdekű adatigényléssel fordult az ÉFOÉSZ a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz, hogy megismerhessük az EFOP 2.2.2. számú Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázatra  a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által benyújtott (tudomásunk szerint 29 db) pályázat SZAKMAI PROGRAMJAIT.


2017. 05. 11.┃A Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) nemrégiben nyilvánosságra hozott jelentése a gödi TOPHÁZ intézményéről és az ott zajló, fennálló állapotokról, súlyos jogsértésekről országos botrányt és közfelháborodást keltett.

E kapcsán az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában egy kerekasztal beszélgetésen ismertettük álláspontunkat nemcsak a TOPHÁZ ügyében, hanem a rendszerszintű problémákkal, s a nagy létszámú intézmények kiváltásával kapcsolatban is.


2017. 05. 11.A kiváltási program értékelése a Gödi TOPHÁZ kapcsán

Az intézetek és az ott élők nehéz helyzetével kapcsolatos kérdésekre gyakran születik az a leegyszerűsítő válasz, hogy a nagy létszámú ápoló-gondozó intézetek kiváltását célzó pályázati programok megvalósításával megoldódnak a súlyos működési zavarok is. Míg a kiváltás a magyar szociálpolitika történetének legnagyobb átalakítása, a folyamatra azonban, mint minden problémát megoldó beavatkozásra hivatkozni több szempontból is értelmetlen.

Az intézetekben 23.000 fogyatékos személy él. 2018. december 31-ig 2500, 2023. december 31-ig pedig további 7500 személy kiköltöztetése várható. 2023 után még mindig lesz 13.000 olyan fogyatékos személy, akiknek továbbra is intézetekben kell élniük. A kiváltási folyamat önmagában tehát az ő számukra sem jelent majd megoldást.

Szövetségünk számára a legaggasztóbb azonban mégis az, hogy jelenleg esélyét sem látjuk, hogy az intézetekben élők életkörülményei javuljanak és, hogy a kiváltási folyamat valóban jobb körülményeket, teljesebb életet eredményezzen az értelmi fogyatékos emberek számára.

ÉFOÉSZ teljes értékelése


2017. 05. 02.A fogyatékos embereknek nem kell engedélyt kérniük ahhoz, hogy oda költözzenek, ahová szeretnének, de a befogadó környezet megteremtése előkészítést igényel

Szövetségünk a nagy létszámú bentlakásos intézeteket érintő kiváltási folyamat elindulása óta folyamatosan jelzi az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága, s az intézményeket fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) felé, hogy mennyire fontos a társadalom érzékenységének növelése, az önkormányzatok támogatásának elnyerése, a szűkebb és tágabb lakókörnyezet valamint a lakók felkészítése a kitagolással összefüggő változásokra.

A felkorbácsolt indulatokat, az információ hiánya okozta téves elképzeléseket, egy felfokozott hangulatú lakossági fórumon már nagyon nehéz kezelni.

A mellékelt videó és több más lakossági fórum hasonló történései is igazolják, hogy a több mint 10.000 fogyatékos embert, tágabb értelemben pedig az egész magyar társadalmat érintő változásokat, nem sikerült megfelelően előkészíteni.

Ahogy a felvételekből is látható, a nem megfelelő felkészülés a fogyatékos embereket hozza megalázó helyzetbe. Márpedig nem ők tehetnek az egészről, gyakran arról sem szólnak nekik, hogy hónapok múlva költözniük kell.

Az emberi körülményekhez (lsd. gödi TOPHÁZ) és a közösségben éléshez viszont nekik is joguk van, éppen úgy, mint bárki másnak.

Közvetítés a nyírlaki lakossági fórumról

Lakossági fórum Csabrendeken

Lakossági fórum Sümegprágán


2017. 04. 20.A kiváltás program megvalósításnak átfogó vizsgálatát kértük az Ombudsmantól

Az ÉFOÉSZ beadványban kérte az Ombudsman Hivatalát, hogy kezdeményezze a fogyatékossággal élők nagy létszámú intézményi ellátásának kiváltását szolgáló pályázatok megvalósításának vizsgálatát, mivel tapasztalataink azt mutatják, hogy a 77 milliárd forint uniós forrást felhasználó projektek legkevésbé szolgálják az érintett, fogyatékossággal élő emberek érdekeit.

Véleményünk szerint a kiváltási program már első ütemének is egyik legnagyobb hiányossága volt a lakók felkészítésének hiánya, ami láthatóan a második körben sem fog javulni. A tervek alapján 2018 végéig 2500 ember kiköltözése várható, de maga a kiváltási folyamat sem a lakók, sem az intézetek munkatársai sem a lakosság szempontjából nincsen megfelelően előkészítve, emiatt minden érintett számára veszélyesnek tartjuk. Kiemelten szükség lenne olyan szakmai fejlesztésekre és pszichés támogatásra, amelyek biztonságossá teszik a sokszor évtizedek óta intézetben élők számára a kiköltözést, támogatják őket az új életforma kialakításában és a közösségi életben egyaránt, de erre sem átgondolt program, sem valódi szándék vagy forrás nincsen.

Emellett a kiváltás hosszú távú koncepciója szerint a súlyos-halmozott fogyatékossággal élőket is érinti a folyamat, de a pályázati felhívások és kapcsolódó szakmai előkészítő programok nem tekintik prioritásnak a számukra közösségi életet lehetővé tevő szolgáltatások szervezését. A pályázati felhívások elenyészően jutalmazzák az olyan pályázatokat, amik az ő kiváltásukat célozzák meg és az intézetektől érkező jelzések alapján az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) által fenntartott intézetekben már a pályázatok beadását megelőzően elkezdték a lakók intézetek közötti átcsoportosítását és a támogatott lakhatásba csak a „jobb képességűnek” ítélt személyek költözhetnek. Ennek következménye, hogy a kiváltás során a fogyatékos személyeket megkülönböztetés éri a fogyatékosságuk mértéke alapján, ami Szövetségünk szerint sérti jogaikat, mivel az intézményekben élő valamennyi fogyatékos személy számára biztosítani kell a közösségben élés, a szabad döntés és választás jogát.

Hasonlóan problémás Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács működése, aminek feladata, hogy lehetőséget teremtsen a fogyatékos személyeket képviselő civil és érdekvédelmi szervezeteknek arra, hogy a fogyatékosságpolitikai döntések meghozatala előtt véleményüket, javaslataikat eljuttassák a döntéshozók felé, de az elmúlt néhány év alatt lényegében csak formálisan működő testületté vált. Sőt a kiváltással kapcsolatos kérdések megtárgyalására több alkalommal is csak Szövetségünk kezdeményezésére került sor a Tanács összehívására, ahol lényegében csak utólagos tájékoztatás történt a már meghozott döntésekről, érdemi párbeszédre nem volt lehetőség.

Végül, a fejlesztéseket levezénylő SZGYF honlapján nem található meg semmilyen információ a kiváltással kapcsolatban, az első körben (2007-13) lezajlott fejlesztésekről egy rövid összefoglaló érhető csak el, míg az információkéréseket és személyes egyeztetések lehetőségét is elutasítja. Ugyan Szövetségünk a kiváltás előző és jelenlegi pályázati ciklusát is folyamatosan figyelemmel kíséri, a folyamat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos álláspontunkat, szakmai javaslatainkat rendre eljuttattuk az illetékes szervezeteknek és találkozókat kezdeményeztük a közreműködő szereplőkkel. Ezzel szemben tapasztalataink szerint az álláspontjaink miatt Szövetségünket, amely az intézetekben élő értelmi fogyatékos személyek legnagyobb hazai érdekképviselete, egyszerűen elzárták a programokban való érdemi részvétel lehetőségétől, néhány esetben pedig az intézetek dolgozóinak és lakóinak megtiltották a programjainkon való részvételt.

Beadványunk teljes formájában letölthető innen >>> AJBH_kitagolás_ÉFOÉSZ_beadvány