2020. 04. 24.

Társszervezetek hírei

MEOSZ

Felhívás mozgáskorlátozott embereknek – emberi méltóság a világjárvány idején
A fogyatékos emberek nemzetközi szervezetei szerte a világban kérdőívekkel próbálják feltérképezni a korona vírus járvány rájuk gyakorolt jogi és ellátási téren gyakorolt hatásait. Illetve a járvány alatt milyen kihívásokkal kell szembenézniük.

A kérdőív az alábbi linken érhető el: https://covid-drm.org/hu/monitor

Az eredeti angol nyelvű felhívás a következő linken érhető el: https://covid-drm.org/


MVGYOSZ

Újabb, munkavállalókat is érintő rendelkezések láttak napvilágot
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet számos vonatkozásban érinti a munkavállalókat, a munkavállalást, illetve a civil szervezeteket is.

  • 2019-es tárgyévre vonatkozó számviteli beszámolók benyújtási (leadási, beküldési) határideje 2020. szeptember 30.-ig hosszabbodik meg.
  • A fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók (biztosítás hiányában) egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak, így az erre a szolgáltatásra vonatkozó járulékot meg kell fizetnie, amit az illető munkáltatója is átvállalhat.
  • Erre az évre vonatkozóan növekedett a Széchenyi Pihenő Kártya formájában nyújtható béren kívüli juttatásnak minősülő támogatás mértéke. Ez annyit jelent, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlájára utalt támogatás eddigi évi 225 ezer forint helyett legfeljebb 400 ezer forint, vendéglátás alszámlájára utalt támogatás az eddigi 150 ezer forint helyett legfeljebb évi 265 ezer forint, míg szabadidő alszámlájára utalt támogatás az eddigi 75 ezer forint helyett legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak, azaz vonatkoznak rá kedvezőbb adózási szabályok.
  • Július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke az adóalap eddigi 17,5 %-áról 15,5 %-ra változik.

Az egyesületek működésére vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet idején
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet a civil szervezetek vonatkozásában is a jelenleg hatályos Ptk.-tól eltérő szabályokat állapít meg a veszélyhelyzet idejére.

  • A vezető tisztségviselők, elnökségi tagok megbízatásának meghosszabbítása
  • A döntéshozó szerv ülése nem tartható meg a tagok személyes részvételével, csak elektronikus hírközlő eszköz segítségével.
  • A veszélyhelyzet ideje alatt kivételesen, korlátozások mellett az egyesület elnöksége, mint ügyvezető szerve, az alábbi téren hozhat döntést: a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról,  az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben.
  • A testület az elektronikus ülésein a döntéseit írásban is meghozhatja. Az ülésezésre, döntéshozatalra vonatkozó részletszabályokat főszabályként a testület elnöke, akadályoztatása esetén helyettese határozza meg és közli az érintettekkel. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet. Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a testület tagjainak létszáma a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt szám alá csökken, vagy a tag a járvány miatt egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a határozathozatalra. A határozatképességre vonatkozó szabályokat ebben az esetben a döntésképes tagok száma alapján kell meghatározni, és határozatot ilyenkor is szótöbbséggel kell meghozni, azonban a többi tag kiesése esetén a határozathozatalra végső esetben egy személy is jogosult lehet.

SINOSZ

A bíróságok működnek veszélyhelyzetben is!
Bár az igazságszolgáltatásban a személyes ügyfélfogadás szünetel,  továbbra is lehet bírósági eljárást kezdeményezni, írásban, postai úton, de elsősorban az elektronikus ügyindítás javasolt, melyet ügyfélkapun, cégkapun, hivatali kapun keresztül lehet megtenni. Oda kell figyelni a határidőkre, mert a veszélyhelyzet azt nem érinti. A tárgyalás elektronikus úton történik valamilyen kép és hang továbbítására alkalmas eszközön. A SINOSZ 13 jelnyelvi tolmácsszolgálatán is szünetel, de a jelnyelvi tolmácsok továbbra is rendelkezésre állnak a siket és nagyothalló ügyfelek számára és várják a megkereséseket telefonon, e-mailben, skype-on egyaránt: http://tolmacsszolgalat.hu/.

Az Open KONTAKT kampány keretében a SINOSZ most megnyitja a lehetőséget minden 16 évnél idősebb hallássérült személy számára, hogy a koronavírus okozta rendkívüli helyzetben hozzáférjenek a KONTAKT szolgáltatásaihoz, aminek segítségével szükség esetén el lehet érni az illetékes szerveket, személyeket.