Önérvényesítés az ÉFOÉSZ-nél

Az önérvényesítés azt jelenti, hogy valaki képes felismerni a saját érdekeit és ezeket mások felé hatékonyan kommunikálva képviselni, érvényesíteni.

Az általános gyakorlat még mindig az, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek érdekeit mások (szülők, szakemberek) képviselik. Az ÉFOÉSZ ezt a gyakorlatot szeretné megváltoztatni. Szeretnénk az érintetteket képessé tenni arra, hogy maguk tudjanak a saját érdekeikért fellépni.

Ehhez kapcsolódóan Szövetségünk a következő tevékenységeket indítja:

  • Szakemberek felkészítése önérvényesítő-csoport vezetésére: Csoportok vezetéséhez szükséges elméleti, valamint módszertani ismeretek átadása és vezetői készségek fejlesztése.
  • Tematikus foglalkozássorozat értelmi fogyatékossággal élő emberek számára: Egymásra épülő foglalkozások különböző témákban. A program az önismerettel és a környezet megismerésével kezdődik. Az érintetteket fokozatosan készítjük fel arra, hogy a fogyatékosságügyet érintő szakmai témákról is hatékony párbeszédet tudnak folytatni egymással és másokkal is.
  • Önállóan működő önérvényesítő csoport: Értelmi fogyatékossággal élő emberek bekapcsolása a szakmai munkába, érintett emberek vezetésével, folyamatos mentorálás mellett, de minél kevesebb segítség nyújtásával.
  • Önérvényesítéssel foglalkozó honlap: Önérvényesítéssel kapcsolatos hírek és információk átadása, könnyen érthető cikkek közlése fogyatékosságügyet érintő témákról. Honlap címe: onervenyesites.hu
  • Az ÉFOÉSZ helyi szervezetei által működtetett önérvényesítő csoportok monitorozása: Az egyes csoportok munkájának megismerése, számukra visszajelzések, valamint szakmai segítség nyújtása.

Aktuális képzéseinkkel és programjainkkal kapcsolatos információkért figyeljék a honlapunkat, vagy keressék munkatársunkat, Czakó Tibort (e-mail: czako.tibor@efoesz.hu)!