KULCSprogram – Támogatott lakhatás

Mi az a KULCSprogram?
Ma Magyarországon 23 000 ember él nagy létszámú bentlakásos intézményekben, amelyekben akár több százan is laknak. Az ÉFOÉSZ elősegíti a kiváltást, az alternatív megoldások megteremtését. Ennek érdekében indult el KULCSprogram elnevezésű kezdeményezés.

Mit teszünk?
Első állomásként egy tapolcai lakást készítettünk elő értelmi fogyatékossággal élő személyek számára, hogy ott önálló életet kezdhessenek.
Képzést indítottunk segítőknek, akik a későbbiekben a lakásban élők mindennapjaiban támogatást nyújtanak.
Képzést indítottunk a leendő lakóknak. Fontos, hogy elsajátítsák egyrészt az önérvényesítési, döntéshozatali, másrészt az alapvető gyakorlati ismereteket.
Hálózatot építünk: a későbbiekben egyre több ilyen lakás létrehozását tervezzük.

Mi a célunk?
Támogatjuk az értelmi fogyatékossággal élőket, önálló életük megteremtésében.
Elősegítjük társadalmi beilleszkedésüket.
Segítjük őket az emberi méltósághoz, a teljes élethez fűződő alapvető jogaik érvényesítésében.
Tapasztalatokat gyűjtünk a modell működéséről.
Támpontot nyújtunk a kormányzatnak a nagy létszámú intézmények átalakításához, a kiváltáshoz.