Törvények

2010. 09. 21. – A törvény szövege >>>

Kapcsolódó törvények

2010. évi XXXIX. törvény Egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról >>>

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról >>>

2010. évi XV. törvény; A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról >>>

2010. évi XVI. törvény; Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról >>>

2010. évi XVII. törvény; A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról >>>

2010. évi XVIII. törvény; A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról >>>