Forduljon az EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélszolgálatához, ha

 • neme,ebh
 • faji hovatartozása,
 • bőrszíne,
 • nemzetisége,
 • nemzetiséghez
 • való tartozása,
 • fogyatékossága,
 • életkora,
 • egészségi állapota,
 • vallási-
 • vagy világnézeti meggyőződése,
 • politikai vagy más véleménye,
 • anyanyelve,
 • családi állapota,
 • anyasága vagy apasága,
 • szexuális irányultsága,
 • nemi identitása,
 • vagyoni helyzete
 • vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

 

Ügyfélfogadási időpontok

Budapest
Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

Telefon: 06 1 795 2975, fax: 06 1 795 0760

Postacím: 1539 Budapest, Pf. 672
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

A Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadása: hétfő 9:00-16.00
Előzetes bejelentkezés a 06 1 795 2975 telefonszámon és az ingyenesen hívható 06 80 203 939 zöldszámon.

Megyei és járási helyszínek
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei és járási helyszíneken működteti az országos egyenlőbánásmód-referensi hálózatot.
A referensek minden héten jól megközelíthető, akadálymentesen elérhető intézményekben és civil partnerek székhelyein tartanak személyes ügyfélfogadást.
Itt választhat megyét!

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!