Rehabilitációs ellátás

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályok ismeretét!

Rehabilitációs ellátás

 1. Ki jogosult rá?
  Rehabilitációs ellátásra jogosult az a kérelem benyújtásakor a 15. életévét betöltött személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
 1. az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, ÉS
 2. rehabilitálható, ÉS
 3. az alábbi feltételeknek is megfelel:   a ) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át az 1997. évi LXXX. törvény (tbj.). 5. §-a szerinti biztosított volt;   b) keresőtevékenységet nem végez  és   c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Biztosításának tartalmára tekintet nélkül jár a rehabilitációs ellátás annak:

Aki 35. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált és 35. életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai  alatt, vagy annak megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és  30 napnál hosszabb ideig volt megszakítás nélkül biztosított,  illetve annak, aki 2011. december 31-én az alábbi ellátásokban részesült: rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékai, vagy  fenti  ellátások valamelyikére a jogosultságát megállapították, de a folyósítás 2011. december 31-én szünetelt.

 1. Mennyi az összege?
  Rehabilitációs ellátás

  Az alapösszeg: 2020. január 1-jétől az alapösszeg: 104405 Ft

 1. Hol lehet igényelni?
  Személyesen a lakcím szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál, melynek illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki (a továbbiakban járási hivatalok).
 1. Az igényléshez szükséges kérelem nyomtatványa:
  A nyomtatvány innen tölthető le:
  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/megvaltozott-munkakepessegen-alapulo-ellatasok-uj
  Az igénylésre alkalmas helyeken személyesen is kérhető a nyomtatvány.
 1. Fontos jogszabályok:
  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. tv., a 327/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet, a 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről, a  85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről.