TIDE – Globális nevelést mindenkinek!

A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak és módszereinek könnyen hozzáférhetővé tétele mindenki számára, különös tekintettel a tanulási nehézségekkel küzdőknek és az értelmi fogyatékossággal élő fiataloknak. A projekt az Európai Unió EuropAid finanszírozási keretéből valósul meg.

Cél: a globális tanulás módszer segítségével a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációja, valamint állampolgári részvétel, véleménynyilvánítás és információkhoz való hozzáférés biztosítása a számukra.

Jelen projekt költségeihez az Európai Bizottság nyújtott támogatást. A honlapon található információk a projektmegvalósítók nézeteit tükrözik, az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Dokumentumok:

TIDE projekt – Globális Nevelést mindenkinek! “Towards Inclusive Development Education” EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap)

TIDE Hírlevél

TIDE Kiáltvány

TIDE – Menet Brüsszelbe!

Honlap:

www.tideproject.eu