EP képviselőkkel tárgyal az értelmi fogyatékos emberek delegációja

EP képviselőkkel tárgyal az értelmi fogyatékos emberek delegációja

Globális problémákról egyeztet 4 ország 8 szervezete a döntéshozókkal Brüsszelben
A másfél éve tartó EU-s projekt végéhez közeledve záró utazásra indulnak civil szervezetek és a projektben résztvevő értelmi fogyatékos személyek, hogy Pozsonyban és Bécsben partnerszervezeteknek, majd Brüsszelben európai parlamenti képviselőknek számoljanak be eredményeikről, és adják elő a közös munka eredményeként született kiáltványukat. A globális problémákkal – mint az éhínség vagy a környezeti fenntarthatóság – foglalkozó projekt itthon az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) és a Cromo Alapítvány közös munkája nyomán valósult meg, és összesen közel 100 érintett személyt ért el.

TIDE, azaz Towards Inclusive Development Education néven indított projektet négy ország (Magyarország mellett Finnország, Olaszország és Wales) nyolc civil szervezete az Európai Unió támogatásával, amelyben a cél, hogy az értelmi fogyatékossággal élő csoportot is érzékenyítsék a globális témákra.

A globális nevelés célja, hogy tudatosabban tekintsünk a világméretű problémák és a mindennapi életünk közötti összefüggésekre, ezen keresztül az érintettek olyan fogalmakkal ismerkedhetek, mint „interdependens világ” vagy „globalizált társadalom”, valamint az igazságosság, az emberi jogok és a fenntartható életforma kérdései. A projektben az ENSZ által felállított Millenniumi Fejlesztési Célokon keresztül valósult meg az érzékenyítés, ezek között szerepel az éhínség és mélyszegénység felszámolása, a nemek közötti egyenlőség megteremtése vagy a csecsemőhalandóság csökkentése.

A témával az elmúlt másfél évben játékos és élményszerű műhelymunkákon keresztül ismerkedtek meg a résztvevők, például menekülttábort látogattak meg, a rasszizmusról és az újrahasznosításról szóló filmeket néztek és vitatták meg, a Mikulásgyárban önkénteskedtek, hajléktalan emberekkel találkoztak és kiszámolták saját ökolábnyomukat. Ezt követően az érintettek közül hárman további képzéseken vettek részt, hogy maguk is trénerré váljanak, és a globális nevelés aktív terjesztőiként két workshopot tartottak értelmi fogyatékos embereket ellátó napközi otthonokban. Azáltal, hogy a projektben résztvevők érzékennyé váltak ezekre a témákra, politikailag aktív állampolgárként léphetnek fel, akik képesek részt venni a döntéshozatali folyamatokban.

A tapasztalatok alapján a résztvevő szervezetek könnyen érthető oktatási segédanyagot készítenek, amelyet a pedagógusok értelmi fogyatékos fiatalok csoportjaiban használhatnak, így segítve az inkluzív globális nevelést. Az eredmények terjesztését szolgálja az is, hogy a résztvevő szervezetek több más várost is érintenek a jövő hétfőn esedékes brüsszeli találkozó előtt. A magyar csoport április 16-án (csütörtökön) Pozsonyban, majd április 17-én Bécsben civilekkel és értelmi fogyatékossággal élő önérvényesítőkkel találkozik, bemutatják a TIDE projektet és játékos formában keltik fel az érdeklődést a globális témák iránt.

Brüsszelbe április 20-án, hétfőn érkeznek a négy ország delegációi, itt a szakemberek az inkluzív globális nevelés fontosságáról beszélnek, az érintettek pedig saját kiáltványukat adják elő a résztvevő európai parlamenti képviselőknek, amelyben az őket aggasztó globális témákat, saját vállalásaikat és a döntéshozóknak szóló kéréseiket gyűjtötték össze.

A kiáltvány itt elérhető >>>
További információ: >>>