2019! Ismét Göllesz Viktor Ösztöndíj!

2019! Ismét Göllesz Viktor Ösztöndíj!

Szövetségünk 2019-ben ismét meghirdeti a Göllesz Viktor Ösztöndíjat.


Az ösztöndíj célja

A magyar értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése.

 

Az ösztöndíj tartalma

A díj 1 évre havonta 12 000 Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes pályázó részére. Az ösztöndíj felhasználását az átadást követő évben meg kell kezdeni.

 

Pályázók köre

Az ösztöndíjra azon 14-35 év közötti értelmi fogyatékossággal élő fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy művészeti ág területén, illetve tevékenységükkel képviselik a fogyatékossággal élő társaikat a nyilvánosság előtt, így hozzájárulnak a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez.

 

Pályázati feltételek

Egy pályázó csak egy pályázati anyagot adhat be.

A díjazott személyére javaslatot tehetnek szakmai és társadalmi szervezetek, a pályázó tevékenységét ismerő szakemberek, szülők, családtagok.

 

Pályázat benyújtási határideje
november 05.

 

Pályázat benyújtásának módja

A pályázati anyagot két példányban kell benyújtani.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK A PÁLYÁZÁSHOZ!